Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği, ülkemizde elektronik ticaretin gelişmesi ve bu sektörün saygın ve cazip bir konuma yükseltilmesi için pek çok çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında üyeleri arasındaki ilişki ve dayanışmanın geliştirilmesi, kamu kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır.

#

Ayrıca elektronik ticaret sektöründeki standartların belirlenmesi, tüketicilerin uluslararası standartlarda güvenli alışveriş yapabilmesi için teknik gelişmeleri takip ederek üyelerine bu konularda seminerler, paneller, eğitimler verir, uluslararası elektronik ticaret sektöründeki gelişmelerin ülkemizde uygulanması için gerektiğinde yabancı kuruluşlarla bu alanda işbirlikleri yapar.

ETİD üyeleri tüm bu çalışmalara aktif olarak katılarak, hem sektör hem de şirketleri için katma değer yaratır. Güncel sektörel bilgilere ulaşma, sektörel toplantılara katılım ve ETİD hizmetlerinden yararlanma imkanı bulur. ETİD tüm üyelerine yasal ve teknik konularda danışmalık hizmeti sunar. Tüm bunların yanında yeni iş fırsatları yakalamanız için de aracılık eder.

ETİD üyeleri tüm bu çalışmalara aktif olarak katılarak, hem sektör hem de şirketleri için katma değer yaratır. Güncel sektörel bilgilere ulaşma, sektörel toplantılara katılım ve ETİD hizmetlerinden yararlanma imkanı bulur. ETİD tüm üyelerine yasal ve teknik konularda danışmalık hizmeti sunar. Tüm bunların yanında yeni iş fırsatları yakalamanız için de aracılık eder.