ETİD üyelik aidatları aylık olup, üyelik ile beraber içinde bulunulan yıl için toplu olarak alınır.

Üye aidatı miktarı her yıl Ocak ayında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek üyelere veya üye adaylarına duyurulur. Aidatlar her yılın Ocak ayında belirlenerek, içinde bulunulan yıl için toplu olarak ETİD banka hesaplarına yatırılmaktadır.

#

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemeyen üyeler, dernek üyeliğinden çıkarılmaktadır. 2023 dönemi için yönetim kurulunca belirlenen üyelik aidatı aylık 1.500 TL’dir, ve 12 aylık peşin (18.000 TL) olarak alınmaktadır.